Wie zijn wij?

Femke van Eijck-Leermakers is aanwezig op woensdag donderdag en vrijdag.
Emmie van Kraaij is er op donderdag.

Wat doen wij?

Logopedie houdt zich bezig met preventie, onderzoek en behandeling van stoornissen op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor, mondfuncties en slikken. Communicatie is meer dan praten alleen en betreft ook lezen, taal, schrijven, gebaren en spraakafzien (liplezen).

Wanneer logopedie?

  • wanneer de spraak- en/of taalontwikkeling niet goed op gang komt
  • bij onduidelijk spreken
  • bij problemen met kauwen en slikken
  • bij stemklachten, zoals heesheid
  • bij problemen met de adem en stem, zoals hyperventilatie, astma en COPD
  • Stembehandeling voor (amateur) zangers
  • als er sprake is van niet vloeiend spreken (stotteren, broddelen)
  • als er problemen met spreken blijven na bijvoorbeeld een herseninfarct of hersenbloeding
  • bij spraakproblemen t.g.v. de ziekte van Parkinson
  • voor een gehoorscreening (audiogram)

Hoe en wanneer te bereiken?

Wij zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer 073 613 07 65 of via mail logopedie@samenbeter.nl Verwijzing nodig? Logopedie is voor de meeste verzekerden direct toegankelijk. Bent u verzekerd bij CZ, Delta Lloyd, Ohra of De Friesland, dan heeft u verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Wat kost het?

Logopedie zit in het basispakket en wordt, als er een (medische) indicatie is, volledig vergoed. Vanaf 18 jaar geldt het eigen risico.
Wij zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer 073 613 07 65 of via mail (logopedie@samenbeter.nl).

Meer weten?

Op www.kindentaal.nl vindt u de SNEL. (Spraak en Taalnormen eerste lijn). Deze vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen in de taalontwikkeling van uw kind.

Specialisaties en nascholingen

Hodson & Paden
Metaphon-therapie
Communicatieve taaltherapie
TARSP en FIT
Nasaleermethode volgens Pahn
PLVT (De Pitch Limiting Voice Treatment)
Lax Vox stemtherapie
Manuele facilitatie van de larynx
F.M. Alexandertechniek
Estill Voice Training
Complete Vocal Technique
Oromyofunctionele therapie (OMFT)
Eet-en drinkproblemen
Sensorische informatieverwerking: Anders Kijken naar Kinderen
Auditieve verwerkingsproblemen
Gehooronderzoek (audiogram)
Taal in blokjes
Preventie en vroege interventie bij jonge stotterende kinderen
Behandeling van Parkinsonpatiënten
Kinesiotaping bij logopedie

Onze logopedisten

Femke van Eijck-Leermakers

Emmie van Kraaij

Heeft u een vraag of is er een onduidelijkheid? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen

Neem contact op