Wij zijn pas tevreden als u dat bent!

Natuurlijk doen wij er alles aan om optimale zorg en aandacht aan onze cliënten en patiënten te besteden. Gebeurt het toch dat u over bepaalde zaken niet helemaal tevreden bent, ga dan met betreffende zorgverlener in gesprek. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de directie door ons online klachtenformulier te gebruiken. Mocht uw klacht de directie betreffen dan kunt u zich via het klachtenformulier richten tot de Raad van Toezicht van Samen Beter.

Klachtenregeling

Als dit gesprek u niet tevreden stelt of als u uw klacht langs officiële weg kenbaar wilt maken, dan kunt u uw klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie melden: Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid Nederland. Deze stichting behandelt klachten aangaande huisartsen, centrumassistenten en praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en logopedisten werkzaam in gezondheidscentra.

www.klachtenhuisarts.nl

Zie onderstaand klachtenformulier

Klachtenformulier

Tegen wie is de klacht gericht

Heeft u een vraag of is er een onduidelijkheid? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen

Neem contact op